İSTANBULSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL

 

Sevgili İstanbulsporlular,

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu gerek üzerine Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır. Genel Kurul’umuzun ilk oturumu Tüzüğümüz gereğince 14 Eylül 2014 Pazar günü saat 11.00’de İstanbul Lisesi Öğretmenler Yemekhanesi’nde yapılmıştır. Ancak çoğunluk sağlanamadığından Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı, 21 Eylül 2014 Pazar günü saat 11.00’de, İstanbul Lisesi Asım Kocabıyık Konferans Salonunda çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündem ile gerçekleştirilecektir.

 

Sayın üyelerimize önemle duyurulur.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi
  3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve rapor hakkındaki görüşler
  4. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve rapor hakkındaki görüşler
  5. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları’nın ibra edilmesi
  6. Yönetim, Denetim Kurulları’nın Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi

7.      Dilekler ve Kapanış

 

Sevgi ve Saygılarımla,


Ali Güreli

İstanbulspor Kulübü Derneği Başkanı